Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft

Symbol för Utvecklingskraft 2018

Den 30-31 maj arrangeras Utvecklingskraft 2018 på Elmia i Jönköping.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg samt tandvård.

Tema: Kraft till rörelse

I allt förbättringsarbete finns mod och kraft. Vi ser att det bubblar av energi till att hitta nya, smarta, hållbara arbetssätt. Under Utvecklingskraft vill vi ta till vara på detta och uppmärksamma exempel på förbättringsarbeten som genomförs för att möta framtidens behov och nya förutsättningar. Det kan handla om integration, samverkan samt hur vi använder oss av ny teknik och kunskapsstöd i vardagen.

Vi vill också belysa de situationer då kraften tar slut. Hur får vi förnyad energi, motivation och glädje i vårt arbete?
Hur kan vi ändra våra arbetssätt och samtidigt se till att alla förstår sin viktiga del i helheten: invånare, patienter, medarbetare, team, organisationer och politiker?

Vi vill fånga den gemensamma kraften och tillsammans skapa en rörelse för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Välkommen till Utvecklingskraft 2018!

Plats: Elmia, Jönköping

Datum: 30-31 maj 2018


Nästa Utvecklingskraft...

Uppdaterad: 2018-01-18
Rebecka Berger, Qulturum, Verksamhetsnära funktion