Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

vårdhygien

Vårdhygien i Jönköpings län

Vårdhygien är rådgivande i vårdhygienfrågor inom sluten-, öppen- och tandvård samt kommunal omsorg i Jönköpings län. I nära samarbete med vården och mikrobiologiska laboratoriet, arbetar vi för att förebygga smittspridning inom all hälso- och sjukvård.

Alla nyheter Vårdhygien

2017-03-28 16.57

Välkommen till hygienobservatörsträff!

13.00 - 14.00 utbildning för NYA hygienobservatörer 14.00 - 16.00 Program för alla
Läs mer

2017-03-27 11.29

Nationell punktprevalensmätning 29 mars 2017

Nu på onsdag är det dags att genomföra den nationella punktprevalensmätningen (PPM) av vårdrelaterade infektioner. Mätningen ska genomföras den 29 mars 2017. Detta gäller alla avdelningar inom slutenvården, inkl. psykiatrin.
Läs mer

Ansvariga

Malin Bengnér
Hygienläkare
malin.bengnér@rjl.se
036-32 23 20

Amelie Magnander
Hygienläkare
amelie.magnander@rjl.se
036-32 23 57

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska
karoline.johansson@rjl.se
036-32 50 82

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
pernilla.johansson@rjl.se
036-32 57 19

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
036-32 50 83

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
036-32 59 91

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska
andreas.lagermo@rjl.se
036-32 59 77

Uppdaterad: 2017-03-28
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion