Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Vårdriktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Regionsjukvårdsledningen och de regionala medicinska programgrupperna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

2017-05-03 11.05

Regional kunskap ger stöd i patientmötet

Sex konferensdeltagare sitter runt ett bord och pratar med varandraNu skapar den svenska hälso- och sjukvården en ny gemensam struktur för kunskapsstyrning med målet att varje patientmöte ska stödjas av bästa möjliga kunskap. Nya nationella programområden och samverkansgrupper behöver matchas med både regionala medicinska programgrupper och landstingens egna organisationer för uppföljning, lärande och ständiga förbättringar.
Läs mer

Sydöstra sjukvårdsregionen

karta över sydöstra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen består av landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Landstingen samverkar framför allt i frågor om högspecialiserad vård
Sydöstra sjukvårdsregionen (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-05-03
Emma Rosenquist, Vårdtjänster