Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-07-16 15.18

Ändrat vårdavtal med S:t Olof kliniken, Falköping fr.o.m. 2019-07-01.

Vårdavtalet med S:t Olof kliniken, Falköping är ändrat fr.o.m. 2019-07-01. Från att hittills gällt ”specialistbehandling av långvarig och svår smärta”, omfattas nu följande diagnoser/diagnoskoder: G43 Migrän G44 Andra huvudvärkssyndrom G44.2 Spänningshuvudvärk G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk (gäller enstaka besök)
Läs mer

2019-07-10 8.28

LabNytt - Nya analyser och uppdaterade referensintervall för hematologi i Region Jönköpings län från och med 23 maj

I samband med implementering av ny hematologiutrustning införs flera nya analyser och parametrar i regionen.
Läs mer

2019-06-27 9.04

Vårdhygiens Hygien-quiz Utvecklingskraft 2019

De rätta svaren och vinnaren i vårdhygiens Hygien-quiz på Utvecklingskraft i Jönköping 27-28 maj 2019
Läs mer

2019-06-19 14.42

LabNytt - Sommartider på avdelningen för flödescytometri

Under v 26 till och med v 32 har avdelningen för flödescytometri ändrade öppettider
Läs mer

2019-06-18 8.26

Avvikande öppettider 2019

Sommar 2019Under följande dagar/perioder stänger vi på hjälpmedelmedelscentralen 16.00:
Läs mer

Uppdaterad: 2019-03-28
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion