Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.


Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

2021-10-20 11.07

Förändring i uppföljning av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK

Fr.o.m. 1 november förändras uppföljningen av kreatinin hos patienter med förmaksflimmer som sätts in på NOAK. AK-mottagningarna kommer då inte längre att ansvara för kreatininkontroller hos dessa patienter.
Läs mer

2021-10-13 15.24

Ny definition av "I" i resistensbeskedet

S=känslig vid normal exponering (normal dos och administrationssätt) I=känslig vid ökad exponering (hög dos eller ändrat administrationssätt) R=resistent (ingen ändring).
Läs mer

Uppdaterad: 2019-11-15
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion