Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.


Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

2022-03-18 9.23

Hälsoundersökning av migranter

Faktadokumenten Hälsoundersökning av migranter, vuxna samt Hälsoundersökning till barn och ungdomar från andra länder är nu uppdaterade.
Läs mer

2022-03-18 9.11

Faktadokument Osteoporos är uppdaterat

Faktadokument osteoporos är nu uppdaterat relaterat till att DXA-mätning nu görs på klinfys samt förändrade ansvarsområden kring osteoporos.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-11-15
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion