Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-03-21 14.30

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

På flera håll i landet har man under vintern noterat fall av en speciell infektion hos barn efter bassängbad.
Läs mer

2019-03-18 9.06

Punktprevalensmätning av VRI

Årets punktprevalensmätning av VRI genomförs onsdag 20 mars 2019 i slutenvården.
Läs mer

2019-03-18 8.41

Ny upplaga av Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i primärvård!

Nu lanseras en uppdatering av det som vi till vardags kallar regnbågsbroschyren.
Läs mer

2019-03-07 13.40

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

I vinter har det varit ovanligt många fall av papegojsjuka.
Läs mer

2019-03-06 16.11

Ny provtagningsmetod gallvägscytologi fr o m vecka 10

Borstprov gallvägscytologi
Läs mer

Uppdaterad: 2018-12-20
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion