Region Jnkpings ln Amningsstrategi
plus.rjl.se/amningsstrategi

Amningsstrategi för personal i vårdkedjan

För att föräldrar och barn skall få ett så samstämmigt omhändertagande som möjligt, har en arbetsgrupp tillsammans med Amningshjälpen utarbetat en gemensam amningsstrategi som skall gälla för all personal som kommer i kontakt med blivande och nyblivna föräldrar inom Region Jönköpings län.

Kvinnohälsovård • Förlossning • BB • Neonatalavdelning/ Barnklinik • Barnhälsovård

Syftet är att förbereda för en positiv upplevelse av amning för mamma, barn och pappa eller partner genom en lugn och trygg atmosfär, ett behovsanpassat stöd samt samstämmiga råd av välutbildad personal. Grundläggande skall vara att bekräfta föräldrarnas kompetens. 

Den amningsstrategi som gäller i Region Jönköpings län utgår från WHO/UNICEF:s utarbetade handlingsplan Tio steg att främja, skydda och stödja amning.

Uppdaterad: 2018-08-22
Marie Golsäter, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård