Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Robert Chamai och Emma Olsson vid Medicinsk diagnostik

Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen

Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen ingår i verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik.


Aktuellt från diagnostik Arkiv

2019-02-20 11.17

LabNytt - svårighet med kompletteringar på kemilaboratoriet

På grund av tekniska problem med automationsbanan har kemilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov begränsade möjligheter att komplettera analyser på redan tagna prover.
Läs mer

2019-02-04 10.26

LabNytt - Nytt arbetssätt vid diagnostik av kronisk myeloisk leukemi (KML) i Region Jönköpings län

Vi har tidigare rekommenderat att först beställa kvalitativ RT-PCR för att undersöka om p210/major BCR-ABL-1 fusionen (b2a2 och b3a2) förekommer. Prov för kvalitativ-RT-PCR skickades till Skånes Universitetssjukhus för analys. Vid frånvaro av p210/major BCR-ABL1-fusion utfördes komplettering för p190/minor-(e1a2).
Läs mer

2019-01-29 15.42

LabNytt - Kombinerat snabbtest för Legionella- och pneumokockantigen i urin

Från och med 5 februari 2019 utgår singeltest för Legionella- respektive pneumokockantigen i urin och ersätts med kombinerat snabbtest där båda bakteriearterna ingår.
Läs mer

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Provtagningshandbok

Provtagningshandbok

Uppdaterad: 2018-03-20
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik