Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Fredagen 23 oktober 2015
08.30-16.00

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 , Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2015-09-24

Antal lediga platser:
18(40) Fullbokad

Kostnad:
2450 kr ex moms

Aktiviteten riktar sig till:
Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, personuppgiftsombud eller jurist inom offentlig verksamhet. Kursen passar dock även andra som är intresserad av detta ämne eller på något sätt kommer i kontakt med frågorna i sitt arbete

Utbildare/instruktör:
Kursledare är Sören Öman. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, med att ta fram personuppgiftslagen. Han är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit om bl.a. p

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Personuppgiftsbehandling och ny myndighetsdatalag

Välkommen till en kursdag i personuppgiftsbehandling och ny myndighetsdatalag, fredagen den 23 oktober 2015 kl. 08.30 – 16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

I samband med den tekniska utvecklingen har behandlingen av personuppgifter kommit att förändras och idag hanteras mycket information i till exempel molntjänster samt på internet. Lagstiftningen har även till följd av detta förändrats vilket gör att verksamma på området måste hålla sig uppdaterade på nya regler och rättspraxis. I april i år lämnades förslag om en ny myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och det har även kommit prejudikat från landets hösta instanser.  

Under kursen kommer bland annat följande frågor att behandlas:

 • Personuppgiftslagen
 • Grundläggande begrepp
 • Regler för personuppgiftsbehandling
  • Två parallella system
 • Personuppgiftsansvaret
 • Enskildas rättigheter och sanktioner
 • PUL och offentlighet och sekretess
 • Sociala medier och publicering på internet
 • Molntjänster
 • Förslaget till ny myndighetsdatalag
  • hur kan lagen komma att påverka myndigheternas verksamhet, t.ex. när det gäller utlämnande av uppgifter och direktåtkomst?
 • Ny praxis på området

Medverkande

Kursledare är Sören Öman. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, med att ta fram personuppgiftslagen. Han är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit om bl.a. personuppgiftsskydd, yttrandefrihet och offentlighet- och sekretess. Idag bedriver Sören egen verksamhet och är bland annat föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

Tid och plats

Fredagen den 23 oktober 2015 kl. 08.30 – 16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Dagen börjar med fika 08.30 och kursstart är kl. 09.00.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, personuppgiftsombud eller jurist inom offentlig verksamhet. Kursen passar dock även andra som är intresserad av detta ämne eller på något sätt kommer i kontakt med frågorna i sitt arbete

Avgift

Avgiften är 2450 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch och kursbok som delas ut vid kursstart. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast torsdagen den 24 september 2015. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka två veckor före utbildningens start. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

Eva Lindkvist på telefon 072-519 45 02 eller e-post eva.lindqvist@rjl.se