Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 28 mars 2017
08.30-16.00

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2017-02-28

Antal lediga platser:
0(40) Fullbokad

Kostnad:
2160 kr ex moms

Aktiviteten riktar sig till:
Chefer, arbetsledare, utredare, nämndsekreterare, handläggare, sekreterare, projektledare, controllers, inspektörer, assistenter inom Jönköpings läns 13 kommuner samt Region Jönköpings län

Utbildare/instruktör:
Anna Hass, Expressiva, har redigerat och språkgranskat myndigheters och kommuners rapporter sedan 1999 och utbildar i skrivande utifrån klarspråksprinciperna

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Skriva kommuntexter av hög kvalitet med klarspråk

Välkommen till en kursdag i att skriva kommuntexter med hög kvalitet med klarspråk: utredningar, tjänsteskrivelser, beslutsunderlag, beslutsbrev inspektionsprotokoll med mera, tisdagen den 28 mars 2017 kl. 08.30-16.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Dagen börjar med fika kl. 08.30 och kursstart är kl. 09.00.

Både interna och externa texter behöver vara tydliga och effektiva. Utveckla dina färdigheter i att skriva och lär dig grepp för att skriva mer effektiva texter, under en både rolig och matnyttig kursdag.

Ett beslut, ett protokoll eller en utredning kräver exakthet. När du skriver texter i offentlig verksamhet måste du dessutom följa språklagens krav på ett enkelt och begripligt språk. Hur kombinerar du dessa på bästa sätt?

Målet med den här kursdagen är att du får:

 • kunskap om vad som gör en text mer läst

 • verktyg för att skriva effektiva, användbara och tydliga texter

 • övning i att analysera och redigera texter

 • inspiration till att utveckla ditt skrivande

  Kursinnehåll:

 • anpassning till textens syften – vad ska läsaren göra?

 • läsarens perspektiv – vilka frågor har läsaren?

 • mottagaranpassning – rätt språk och rätt innehåll

 • textplanering – disposition och överskådlighet

 • effektiva rubriker – att locka och leda rätt

 • meningsbyggnad – gamla och nya byråkratfällor

 • textbindning – klara samband som är lätta att följa

 • ordval – begripliga effektiva ord

 • stil och ton – att uppfylla era kommunikativa värdeord

 • moderna skrivregler – korrekt konsekvent språk

Under kursdagen varvar vi teori, diskussion och övningar. Jag berättar om principer och arbetssätt för begripliga effektiva texter. Vi diskuterar också processen för texterna, till exempel urvalet till sammanfattningen och hur texten ska förhålla sig till webbinformation, pressmeddelande etc.

Första steget är att jag analyserar ett urval av deltagarnas texter. Deltagarna är själva välkomna att skicka texter de bedömer är relevanta. De får gärna skicka både texter de är nöjda med och texter de tyckte var svåra att få till, och skicka med en kommentar om situationen, läsarna och syftena. Mejla texterna till eva.lindqvist@rjl.se så skickar Eva texterna till mig.

Textanalysen och mina rekommendationer utgår från principerna för begripliga effektiva texter, som sammanfattas i Språkrådets webbchecklista klarspråkstestet, www.språkrådet.se/testet.  Jag väljer relevanta exempel ur era texter som sedan är grund för diskussioner och övningar under utbildningen.

Deltagarna får fler verktyg för och mer kunskap om att skriva tillgängliga goda texter. Kurdeltagarna övar på och förbättrar sin förmåga att skriva, analysera och redigera texter deltagarna känner inspiration att utveckla sitt skrivande.

Målet i förlängningen är effektiva mottagaranpassade texter som följer språklagens krav på texter i offentliga organisationer, och nöjda läsare.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, utredare, nämndsekreterare, handläggare, sekreterare, projektledare, controllers, inspektörer, assistenter inom Jönköpings läns 13 kommuner samt Region Jönköpings län.

Kursledare

Anna Hass, Expressiva, har redigerat och språkgranskat myndigheters och kommuners rapporter sedan 1999 och utbildar i skrivande utifrån klarspråksprinciperna.

Avgift

Avgiften är 2160 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag tisdag den 28 februari 2017. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1½ vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

För mer information, kontakta

Eva Lindkvist på telefon 072-519 45 02 eller e-post eva.lindqvist@rjl.se