Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Torsdagen 31 augusti 2017
09.00-15.30

Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2017-06-30

Antal lediga platser:
13(150) Fullbokad

Kostnad:
0 kr

Aktiviteten riktar sig till:
Kommunanställda inom skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner, samt personal hos särskilt inbjudna samverkansaktörer.

Utbildare/instruktör:
Se inbjudan

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Region Jönköpings län

CHANGE: Temadag om Afghanistan

Välkommen till en temadag om Afghanistan, som är en av flera temadagar om de länder som nyanlända i länet huvudsakligen kommer ifrån. Den riktar sig till personal i de 13 kommunerna i Jönköpings län samt särskilt inbjudna samverkansaktörer.

Utbildningen är en del av CHANGE – ett kompetensutvecklingsprojekt för ökad integration. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet.

Innehåll

Temadagen är till för dig som möter nyanlända i ditt arbete och vill lära dig mer om situationen i Afghanistan, landets befolkning, kultur och historia, afghanska flyktingar och deras möte med det svenska samhället.

Medverkande

Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet. Anders har lång erfarenhet av arbete med internationellt utvecklingssamarbete och har bland annat bott och arbetat med bistånd i Afghanistan i sex år mellan 1992-1998.

Maria Enell, kurator inom SFI i Örebro. Maria är socionom och har även arbetat inom utslussningsverksamhet och på hem för ensamkommande barn. Hon har bott och arbetat i Afghanistan i sex år mellan 2004-2010 och har gjort en studie om kulturmöten som bygger på intervjuer med ensamkommande barn från Afghanistan.

Nasiba Daytabar, modersmålslärare och studiehandledare. Nasiba är uppvuxen i Iran och kom till Sverige 2010. I Iran arbetade hon i fem år som lärare för afghanska flyktingbarn och har i Sverige arbetat med ensamkommande barn från Afghanistan såväl professionellt som ideellt. Som aktiv i det svensk-afghanska föreningslivet har hon särskilt intresserat sig för och varit engagerad i frågor som rör integration och jämställdhet. Nasiba har även arbetat med samhällsinformation och lett studiecirklar bland nyanlända. För tillfället läser hon en masterutbildning i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm och hon har sedan tidigare en examen i statsvetenskap från Teherans universitet.  

Tid och plats

Torsdagen den 31 augusti kl. 09.00-15.30 på Kungsporten, Kungsängsvägen 25 i Huskvarna.

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Målgrupp

Kommunanställda inom skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner, samt personal hos särskilt inbjudna samverkansaktörer.

Avgift

Temadagen är kostnadsfri för alla deltagare som vid ankomst har med sig en ifylld och påskriven deltagarblankett för deltagande i aktiviteter som finansieras via Svenska ESF-rådet. Vid avsaknad av blankett, avanmälan efter sista anmälningsdag eller uteblivet deltagande faktureras 800 kronor.

Blankett för deltagarredovisning skickas i förväg till alla anmälda deltagare med instruktion om hur denna ska fyllas i.

Kontrollera att din mejladress är korrekt angiven. Var också noga med att ange både enhet och kommun/organisation där du är anställd.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 30 juni 2017. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in dagen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

Elena Rundqvist, projektadministratör på e-post elena.rundqvist@rjl.se