Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Torsdagen 17 maj 2018
09.30-15.30

Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15, Värnamo

Sista anmälningsdatum:
2018-05-09

Antal lediga platser:
39(100) Fullbokad

Kostnad:
0 kr

Aktiviteten riktar sig till:
Konferensen riktar sig till berörda politiker och tjänstepersoner i länets kommuner och grannlän, Trafikverket, Länsstyrelsen och intresserade organisationer/företag/intressenter

Utbildare/instruktör:
Se program

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Kollage infrastruktur

Regionalt seminarium om infrastruktur och trafikering

Torsdag 17 maj 2018 på Gummifabriken i Värnamo

Program

09.30 Samling med kaffe

10.00 Välkommen och introduktion till dagen – Rune Backlund, ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Framtiden med Nya Stambanor
10.15 Skånebilden, ett framgångsrecept även för andra – Stina Nilsson, Region Skåne
10.45 Nya stambanor: fortsättning följer? – Andreas Hult, Trafikverket

Långsiktiga planer för infrastruktur?
11.30 Nationell plan – hur blev det och vad händer – Peter Bernström, Trafikverket
11:50 Regionens arbete med infrastrukturfrågor – Åslög Kantelius, Region Jönköpings län

12.10 Lunch

Teknik och samhällsplanering
13.00 Stationen som nod i staden – Rolf Larsson, Jernhusen
13:30 Framtidens drivmedel – Carlos Petterson, Energikontor Norra Småland
13.45 Utvecklad kollektivtrafik regionalt och lokalt – Erik Andersson, Jönköpings länstrafik

Infrastrukturen i Europa
14:10 Nyttan med höghastighetsjärnvägar, Europeiska erfarenheter från regionen Hauts-de-France
15.00 På gång i Bryssel – Linda Reinholdsson, Brysselkontoret SBHSS

15.20 Avslutning, regionråd Rune Backlund

Kaffe

Moderatorer: Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör och Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör

Tid och plats
Torsdagen den 17 maj 2017 kl. 09.30 -15.30 på Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15 i Värnamo

Målgrupp
Konferensen riktar sig till berörda politiker och tjänstepersoner i länets kommuner och grannlän, Trafikverket, Länsstyrelsen och intresserade organisationer/företag/intressenter

Avgift
Avgiften är 0 kr (exkl. moms) och inkluderar lunch samt för- och eftermiddagsfika

Anmälan
Du anmäler dig senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. 300 kr debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag eller ej närvaro utan avanmälan, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka två veckor före konferensens start.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda.

Kontaktpersoner för mer information

Emil Hesse, infrastrukturstrateg: emil.hesse@rjl.se
Åslög Kantelius, infrastrukturstrateg: aslog.kantelius@rjl.se
Anna Holm, kommunikatör: anna.a.holm@rjl.se