Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Torsdagen 2 maj 2019
08.30-16.30

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping
Fredagen 3 maj 2019
08.30-16.30

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping
Fredagen 27 september 2019
08.30-16.30

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2019-04-02

Antal lediga platser:
0(24) Fullbokad

Kostnad:
7265 kr ex moms

Aktiviteten riktar sig till:
Den här kursen är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden

Utbildare/instruktör:
Under kursen medverkar Gunilla Dobrin. Som grundare av rePULSE AB och utvecklare av rePULSE metoden

Kontakt:
Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling
Eva Lindqvist
E-post:

Region Jönköpings län

rePULSE grundkurs

Välkommen till en tredagarskurs i rePULSE med start torsdagen den 2 maj 2019 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Den här kursen är till för dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Under kursen kommer du att få lära dig de grundläggande kunskaperna i rePULSE metoden och hur man arbetar med den för att kunna hjälpa andra att hantera sig själva och sin omgivning på ett bättre sätt. Du kommer även få vårt grundarbetsmaterial för att efter de två första kursdagarna kunna påbörja ditt arbete med egen elev.

Studielängd: Kurstiden sträcker sig över 4 månader och innefattar två inledande kursdagar teori, cirka 10 veckors praktiskt arbete med egna elever och en avslutande kursdag för återkoppling och fördjupning.

Att arbeta med egna elever
När du arbetar med egna elever använder du vår grundarbetsbok som innehåller strukturerat underlag för 10 samtal. Du kan under perioden välja att arbeta med antingen en eller flera elever. Efter avslutat arbete med egen elev skickar du in en utvärdering till oss.

Handledning:
Du kommer att ha tillgång till personlig handledning via e-post eller telefon under hela utbildningen dit du kan vända dig om du har några frågor eller funderingar.

Kursintyg
För att erhålla ett kursintyg krävs det att du deltagit vid alla tre kursdagar, arbetat med en egen elev och avlagt ett skriftligt prov.

Kursinnehåll:

  • rePULSE metodens bakgrund, förhållningssätt och arbetsmetodik

  • Hur hjärnan och kroppen fungerar vid stress och känslopåslag

  • Innebörden och betydelsen av impulskontroll, mognadsutveckling samt sociala färdigheter

  • Genomgång av det grundläggande arbetsmaterialet och hur det används i arbetet med egna elever

Syfte med kursen:

  • Få en större insikt kring ditt egna förhållningssätt

  • Kunna bemöta problematiska beteenden med en större förståelse

  • Få tillgång till konkreta och välfungerande verktyg som underlättar arbete med egna elever

  • Känna mer motivation och entusiasm i ditt arbete

  • Skapa bättre relationer i din yrkesroll

rePULSE används dagligen inom förskolan, skolan, socialtjänst, BUP, behandlingshem och andra institutioner runtom i Sverige och Norge. Enligt en tidigare undersökning från Socialstyrelsen så är rePULSE en av Sveriges tre mest använda metoder inom HVB verksamheter

Medverkande

Under kursen medverkar Gunilla Dobrin. Som grundare av rePULSE AB och utvecklare av rePULSE metoden är hon ett etablerat namn inom branschen. Gunilla har ägnat hela sitt liv åt att arbeta med barn och ungdomar men de som fascinerat henne mest är de som hamnat i svårigheter av olika slag

Tid och plats

Torsdagen den 2 maj 2019

Fredagen den 3 maj 2019

Fredagen den 27 september 2019

Samtliga tre kursdagar startar kl. 08.30 och genomförs på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping. Fika serveras ca 09.30, lunch 11.45 och em.fika ca 14.30. Kursslut kl. 16.30.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete eller vardag möter barn, ungdomar eller vuxna som behöver hjälp med att hantera sina tankar, känslor och beteenden.

Avgift

Avgiften är 7265 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch alla tre kursdagarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut. Grundarbetsmaterialet på ett USB-minne ingår även i avgiften.

Anmälan

Du anmäler dig senast tisdagen den 2 april 2019. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta