Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Tisdagen 3 februari 2015
09.00-17.00

Qulturum, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2015-01-14

Antal lediga platser:
0(0) Fullbokad

Kostnad:
5 000 kronor per person exkl. moms

Aktiviteten riktar sig till:
Ledningsteam från verksamheter med länsansvar/förvaltningar eller motsvarande inom vård och omsorg

Utbildare/instruktör:
Peter Kammerlind, Mari Bergeling-Thorell

Kontakt:
Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion
Agata Rukat
E-post:

Mäta för att leda OBS! Inställt

- Ledningsteam och stödresurser

Vi är i en utvecklingsfas där datafångst, mätningar och förbättringsarbete sedan länge är centrala ledningsfrågor. Våra verksamheter arbetar med många mätetal och det förväntas att de skall ha en gemensam arkitektur. Hur vi formar en bra strategi och struktur för mätningarna och hur vi visualiserar dem kan vara helt avgörande för en väl fungerande ledning. En utmaning i detta sammanhang är att få till kapaciteten och utrymmet i vardagen för strukturerade analyser ur ett förbättringsperspektiv. Vi behöver också integrera finansiella aspekter och arbeta vidare med värdeberäkningar av våra utvecklingsinsatser.

I denna omgång av Mäta för att leda utrustar vi ledningsteam med det som krävs för att få en djupare förståelse för verksamheten m h a mätningar genom att parallellt bygga kapacitet och analysförmåga i verksamheten, nedan benämnt stödresurser.

 

Syfte och mål

Att utveckla arbetssätt där mätningar blir ett viktigt underlag för ledning, styrning och förbättring av en verksamhet.

Att utveckla redovisningen av mätningar m h a av olika former av resultattavlor som innehåller mätningar och pågående utvecklingsarbete samt ett pedagogiskt ledarskap som stödjer användningen av dessa verktyg i olika forum.

 

Innehåll

Programmet innehåller bland annat följande delar:

  • Systemförståelse
  • Infrastruktur för mått
  • Analys av avancerade mätning över tid
  • Visualisering och pedagogiskt ledarskap
  • Värdebaserad vård
  • Partnerskap med patient/brukare/individ
  • Systematiskt storskaligt förbättringsarbete

 

Målgrupp

I denna omgång av Mäta för att leda är målgruppen ledningsteam från verksamheter med länsansvar/förvaltningar eller motsvarande inom vård och omsorg.

 

Varje deltagande verksamhet utser ett stödteam bestående av verksamhetsutvecklare och controller eller motsvarande, som erhåller fördjupad utbildning för mätning, statistik och coaching. Stödteamet kan beroende på verksamhetens utformning bestå av ytterligare någon funktion.

 

Programupplägg

Under året genoförs tre seminarier för ledningsteam och stödteam, samt ytterligare tre träffar för stödteamen. Utöver dessa träffar ett skräddarsytt stöd utifrån verksamhetens behöv.

Stödteam träff 1:            3 februari

Stödteam träff 2:            3 mars

Lärandeseminarium 1:   18 mars

Lärandeseminarium 2:   19 maj

Stödteam träff 3:            Under hösten (bestäms vid kursstart)

Lärandeseminarium 3:   19 november

 

Mer information på Mäta för att leda, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län (ska uppdateras)

Namnet på de personer som är stödteam meddelas agata.rukat@lj.se senast 14 januari.

 

Mer information på Mäta för att leda, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län eller kontakta Peter Kammerlind, e-post: peter.kammerlind@lj.se eller Mari Bergeling marie.bergeling.thorell@lj.se