Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Aktivitetsinformation:

Datum, tid och plats:

Onsdagen 12 juni 2019
08.00-13.00

Fjällstugan, Sommarhemsgatan 7, Jönköping

Sista anmälningsdatum:
2019-06-05

Antal lediga platser:
60(100) Fullbokad

Kostnad:
Kostnadsfri

Aktiviteten riktar sig till:
Tjänstepersoner och politiker från Regionen och kommuner, sociala företag, samhällsentreprenörer och representanter från akademi och idéburen sektor.

Utbildare/instruktör:
Elina Saxelin, SKL och Tomas Bokström, RISE; Tora Törnquist, Nätverket idéburen sektor; Annelie Cedergren, Region Blekinge

Kontakt:
Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion
Atanas Petkovski
E-post:

Sociala investeringar och sociala innovationer

SOCIALA INVESTERINGAR OCH SOCIALA INNOVATIONER

Välkommen till en temadag – där du får veta mer om sociala investeringar och sociala innovationer. Vad är det som krävs för att lyckas med sociala investeringar? Vad innebär uppföljning och utvärdering och hur kan en social investering ge minskade kostnader samtidigt som de totala kostnaderna ökar? Hur implementeras framgångsrika satsningar i ordinarie verksamhet?

Varför bör kommuner, idéburen sektor, samhällsentreprenörer och landsting/regioner samarbeta kring sociala investeringar? Vad är ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vilka övriga samverkans-och samfinansieringsmodeller finns det?


Ur programmet:

Dagen inleds med kaffe/te & fralla

Elina Saxelin, SKL och Tomas Bokström, RISE om Sociala investeringar som ett sätt att åstadkomma förändring och bedriva systematiskt utvecklingsarbete.

Tora Törnquist, Nätverket idéburen sektor om Samverkan, Partnerskap, Upphandling

Annelie Cedergren, Region Blekinge - regionalt exempel om arbetet med sociala investeringar

Regionala initiativ och företag med samverkanspotential

Dagens program avslutas med gemensam lunch (kl. 12:00-13:00)

 

Inbjudan Sociala investeringar och sociala innovationer

Anmäl dig senast 5 juni 2019

Obs! Begränsat antal platser.
Utbildningen är kostnadsfri. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande.
Vid utebliven närvaro erläggs en administrationsavgift på 500 kronor.

Deltagarna bjuds på fika och lunch. Meddela om du behöver specialkost. Med specialkost menas en födoämnesallergi eller om du av religiösa skäl inte äter vissa livsmedel.


Vid frågor kontakta:

Atanas Petkovski, Region Jönköpings län:
atanas.petkovski@rjl.se 010-242 42 13, 070-350 80 06 eller

Jeanette Rosén, Coompanion Jönköpings län: jeanette.rosen@coompanion.se 070-516 34 04