Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

 

Coronavirus - covid-19

På Faktasidan Infektion och smittskydd under rubriken Luftvägar finns kort information kring Covid-19 gällande vissa behandlingsriktlinjer utifrån ett primärvårdsperspektiv.

Ytterligare samlad Information om coronavirus och covid-19 (nytt fönster, begränsad åtkomst) finns att läsa för dig som är vårdgivare i Region Jönköpings län. Se bl.a. Riktlinjer och utbildningsmaterial (nytt fönster, begränsad åtkomst). Sidorna uppdateras kontinuerligt.

2020-05-29 10.18

Nytt Faktadokument Kort tungband hos barn

Ett nytt Faktadokument finns nu publicerat gällande handläggning av kort tungband hos barn, faktagrupp Öron, näsa och hals.
Läs mer

2020-05-29 8.42

Riktlinjer kring trombosprofylax på SÄBO och palliativ vård vid Covid 19

Riktlinjer kring trombosprofylax på SÄBO och palliativ vård vid Covid 19 finns under Faktasidan Infektion och smittskydd. Under palliativ vård finns bland annat en ny fördjupning kring behandlingsbegränsningar.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-05-29
Karin Karlsson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv