Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2018-05-25 12.01

Reviderat Faktadokument Hematuri samt urinblåse- och urinvägscancer, SVF

Faktagruppen Urologi har reviderat Faktadokumentet utifrån nyligen uppdaterade riktlinjer kring SVF.
Läs mer

2018-05-15 10.06

Reviderat Faktadokument: Antibiotika vid nedsatt njurfunktion

Faktadokument Antibiotika vid nedsatt njurfunktion har genomgått en revidering.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-25
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion