Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Remiss för optiker till A6 Ögonklinik i Jönköping

Fält markerade med * är obligatoriska

Om patienten format YYYYMMDD-XXXX Om ja, ange språk
Anamnes
Höger öga Vänster öga Plötslig debut Långsam debut Debuttid m.m
Syn
nedsättning
Kontakt
linsproblem
Rött öga
Värk
Flugseende
Krokseende
Dubbelseende
Andra besvär
Ärftlighet
Status Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok *
Synskärpa korr *
Sfär *
Cylinder *
Axel *
Närvisus
Addition


Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok
Synskärpa korr
Sfär
Cylinder
Axel
Tidigare
ögonläkare

Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Sfär
Cylinder
Axel
Prisma
Ögonläkarbesök
Katarakt

Vid katarakt-misstanke, fyll i patientens svar på frågorna

Bifoga dokument
Avsändare

Såhär gör du

Fyll i "Frågor till patienten" vid misstanke om grå starr.

Var noga med att ange en korrekt e-postadress till dig. Du får ett e-postmeddelande när remissen är mottagen och registrerad.

Klicka på knappen "Skicka remissen" när du är klar. Informationen skickas via en säker förbindelse.

Klicka därefter på knappen "Skriv ut" om du behöver en utskrift på remissen.

Kontaktuppgifter för remisser

A6 Ögonklinik
Batterigatan 9
553 05 Jönköping

036-860 20 30
remiss@a6ogonklinik.se
www.a6ogonklinik.se

Uppdaterad: 2018-01-04
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion