Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Viktor

Test

Om patienten format YYYYMMDD-XXXX Om ja, ange språk
Anamnes
Höger öga Vänster öga Plötslig debut Långsam debut Debuttid m.m
Syn
nedsättning
Kontakt
linsproblem
Rött öga
Värk
Flugseende
Krokseende
Dubbelseende
Andra besvär
Ärftlighet
Status Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok *
Synskärpa korr *
Sfär *
Cylinder *
Axel *
Närvisus
Addition


Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Synskärpa ok
Synskärpa korr
Sfär
Cylinder
Axel
Tidigare
ögonläkare

Datum (format: 2005-03-29)
Höger Vänster
Sfär
Cylinder
Axel
Prisma
Ögonläkarbesök
Katarakt

Vid katarakt-misstanke, fyll i patientens svar på frågorna

Bifoga dokument
Avsändare

test

Uppdaterad: 2018-07-30
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion