Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Försäkringsmedicin inom Jönköpings län

Aktiv sjukskrivning

För vårdpersonal om försäkringsmedicin inom Region Jönköpings län. Här hittar du rutiner och beskrivningar för arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

2018-09-19 13.55

Rapport om läkares arbete med sjukskrivning, resultat för Region Jönköping län

Region Jönköpings läns resultat från nationell enkätstudie 2017
Läs mer

2018-05-11 11.26

Lägre sjukskrivning med rehabkoordinator – en slutrapport från Stockholms läns landsting

Studien har omfattat 1033 patienter från sju vårdcentraler med psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta under tiden 2013-2017.
Läs mer

Beslutsstöd

Genvägar

Definition Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017-11-22

Uppdaterad: 2018-09-19
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion