Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Försäkringsmedicin inom Jönköpings län

Aktiv sjukskrivning

För vårdpersonal om försäkringsmedicin inom Region Jönköpings län. Här hittar du rutiner och beskrivningar för arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

2019-06-24 16.05

Utvärdering rehabkoordinatorer inom ortopedi i Region Stockholm, ny rapport från KI

Karolinska Institutet har publicerat en rapport om utvärdering av rehabkoordinatorer inom ortopedin i Region Stockholm. Rapporten presenterar resultat från enkäter till läkarna vid de sex ortopediska klinikerna i Region Stockholm. Enkäterna skickades ut år 2016 och 2018. Syftet var att studera läkares erfarenheter av införandet av rehabkoordinatorer samt deras erfarenheter av sjukskrivning av patienter före och efter införandet av rehabkoordinatorer.
Läs mer

Beslutsstöd

Genvägar

Definition Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum (NFF) 2017-11-22

Uppdaterad: 2019-06-24
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion