Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Hjälpmedelscentralen i Jönköpings län. Vi kan hjälpmedel. Foto: Johan Werner.

 

Vi kan hjälpmedel

Hjälpmedelscentralens verksamhet vänder sig till dig som har behov av hjälpmedel och till er inom Region Jönköpings län och länets kommuner som skriver ut hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedelscentralen

2018-08-16 13.10

Viktigt Säkerhetsmeddelande från Etac ang 2-punkts Lyftbygeln som används i taklyftsystem

Etac har fått ett fåtal rapporter om de röda krokarna på lyftbygeln brutits av. Enligt Etac´s undersökning finns det ingen möjlighet att detta kan ha skett om produkten använts på rätt sätt.
Läs mer

Öppettider

  • måndag till torsdag 8-16.30
  • fredag 8-16

webSesam
Hjälpmedelcentralens system för beställning av varor och tjänster
WebSesam 2.0 (nytt fönster)

Sesam LMN
Hjälpmedelcentralens system för beställning av nutrition.
Sesam LMN (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-08-28
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service