Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-06-13 13.55

Nyhetsbrev Smittskydd Vårdhygien 2019-06-13

I terminens sista nyhetsbrev påminner vi om några mer eller mindre vanliga sommarsmittor.
Läs mer

2019-06-12 13.53

Reviderat Faktadokument Migrän hos vuxna

Faktadokumentet Migrän hos vuxna har reviderats. Nyhet framförallt under rubriken Behandling via neurolog (Kronisk migrän, förebyggande behandling) där ställningstagande till behandling med det nya läkemedlet Aimovig (CGRP-monoklonal antikroppsbehandling) sker hos neurolog.
Läs mer

2019-06-12 11.19

Reviderat Faktadokument Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Faktadokumentet Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp är uppdaterat. Nytt är att vid välgrundad misstanke ska dokumentation alltid göras med foto (makroskopiskt och dermatoskopiskt) innan excision på vårdcentralen.
Läs mer

2019-06-11 13.06

LabNytt - Ändring av referensintervall för alkalisk fosfatas i serum (S-ALP)

Från och med 12 juni 2019 ändras referensintervall för S-ALP för barn och vuxna. Syftet med ändringen är att harmonisera undersökningsresultatet inom medicinsk diagnostik i Sverige.
Läs mer

2019-06-10 10.36

LabNytt - Ändrade rutiner för analys av TBE-antikroppar

Från och med 10 juni 2019 inför mikrobiologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov en ny rutin för analys av TBE-antikroppar.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-03-28
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion