Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.


Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

2021-06-09 12.08

Nytt Faktadokument Blodtransfusion vid symtomgivande anemi

Nu finns ett nytt Faktadokument publicerat under Palliativ vård, Blodtransfusion vid symtomgivande anemi.
Läs mer

2021-04-16 8.04

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat

Faktadokument Covid-19 vaccination (intramuskulär injektion), hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare är uppdaterat när det gäller patienter som står på NOAK-preparat eller lågmolekylärt heparin: Ingen paus eller förskjutning av doser.
Läs mer

2021-03-26 11.15

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är uppdaterat

Faktadokument Tyroideasjukdom under graviditet och postpartum är nu uppdaterat under rubrik Känd tyroxinsubstituerad hypotyreos. Förtydligande kring information till fertila kvinnor med Tyroxin, doshöjning samt remittering därefter till Kvinnohälsovården.
Läs mer

2021-03-26 9.12

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat

Faktadokumentet Akuta ögonpatienter är uppdaterat avseende vad som är undantaget från remisskrav (då patienten själv kan söka ögonspecialist).
Läs mer

2021-03-19 12.52

Stöd för bedömning av patienter med förhöjd risk för att utveckla allvarlig Covid-19

Faktadokument med information kring ovanstående. Här finns bl.a. riskmatris för allvarlig Covid-19 och Lathund ”Patienter med covid-19 symptom, eller riskpatienter efter positivt test”. Lathunden är nu uppdaterad relaterat till riskfaktorer.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-11-15
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion