Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-09-19 13.18

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Veckans nyhetsbrev innehåller lite olika nyheter om vaccinationer.
Läs mer

2019-09-12 16.15

Välkommen på utbildning till oss

Utbildning hjälpmedelscentralenHjälpmedelscentralen erbjuder många utbildningar.
Läs mer

2019-09-10 9.24

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Sällsynt viktigt! Att utvärdera och reflektera är en central del i arbetet för barn och vuxna med sällsynta hälsotillstånd.
Läs mer

2019-09-04 10.37

Reviderade Faktadokument Infektion

Följande 5 Faktadokument är uppdaterade i enlighet med senaste versionen av STRAMA:s reviderade behandlingsrekommendationer:
Läs mer

2019-08-09 10.30

Ny tillämpningsanvisning vid förskrivning av hjälpmedel

Syftet med tillämpningen är att förtydliga formerna för överrapportering, uppföljning och avstämning vid förskrivning i samverkan.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-08-20
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion