Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapiprogram och riktlinjer Levnadsvanor

Ansvarig

Annika Magnusson

Uppdaterad: 2018-06-18
Ing-Britt Häger, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik