Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

En optimal vårdkedja för Arga August

Bakgrund

Demenssjukdom kan medföra utåtagerande beteende som kan vara störande och resurskrävande. Under sjukdomsförloppet kommer nio av tio personer med demenssjukdom uppvisa någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom.

Att byta miljö är för en demenssjuk stressande och förvärrar ofta symtomen och är kanske inte den bästa lösningen.

Telefonkonferens med samtliga aktörer (kommunens omvårdnadspersonal, eventuellt anhöriga, primärvården, psykiatrin och geriatriken) har visat sig vara effektiv väg för att hitta optimal vård. Konferensen, har en coachande och stödjande effekt till personalgruppen runt den demenssjuka och leder till samordnande åtgärder och klara ansvarsroller.

Kommentarer - En optimal vårdkedja för Arga August

Rutinen har blivit ett arbetssätt som även används till andra diagnosgrupper.

Kontaktperson

Hans Davidsson
Sjuksköterska
Medicin och geriatrikkliniken  Höglandssjukhuset Eksjö
Tfn. 010 2436 330

Uppdaterad: 2019-05-16
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion