Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Vi är här för att skapa värde
Alla bidrar - alla vinner

Vi är här för att skapa värde för dem vi är till för: patienter, brukare, kunder, invånare. Värde i hälso- och sjukvården utvecklas över tid genom goda idéer, arbetsglädje och genomförandekraft.

Vad behöver vi som medarbetare i vården ha att hålla oss till som utgångspunkt?

 • Patient-/kundbehov, efterfrågan och vissa krav
 • Det som är meningsfullt och att vi kan bidra vid rätt tidpunkt (på rätt vårdnivå)
 • Systematiska angreppssätt men även enkelhet. Det ska vara lätt att göra rätt!
 • Samverkan och delaktighet för hållbara arbetssätt (Alla ska kunna "stoppa bandet" om man misstänker att något fungerar mindre bra.)
 • Engagerade ledare med genomförandekraft
 • Inflytande och stöd

Vilka nyckelfaktorer behövs för framgång?

 • Arbeta tillsammans (flera yrkesgrupper i samma team; många team som testar)
 • Förenklade arbetssätt!
 • Ett tillåtande klimat att testa!
 • Ledningens stöd – att resultat efterfrågas (En förbättringsplan som handlingsplan kan stödja detta och förtydliga uppdraget)

Alla bidrar

Vi använder lärdomar från de åtta kunskapsdomänerna för att nå våra övergripande mål. Samtidigt finns det ett samband mellan dessa, vilket Paul Batalden visat på detta sätt:


Enl Batalden et al

 • Bättre resultat för patienterna/invånarna (mindre sjukdomsbörda),
 • Bättre professionell utveckling (kompetens, arbetsglädje, stolthet),
 • Bättre prestationer av systemet (kvalitet, säkerhet, värde).

För att åstadkomma detta krävs att ALLA bidrar!

Systematiska angreppssätt

En organisation som har kvalitet som strategi använder systematiska angreppssätt för att förbättra sina processer. Förbättringsmodellen med PGSA-hjulet, fiskbensdiagram för att se orsak – verkan för problem, Värdekompassen för att se patientens väg genom systemet ur fyra olika perspektiv är bra hjälpmedel för detta. Det handlar också om värderingar, vilja, förståelse och vuxnas sätt att lära (observera, testa, reflektera med andra mer än att läsa manualer). Organisationen måste också se till att ha kraft att genomföra det som är nödvändigt. När allt är på plats är vi på väg mot det som brukar kallas en lärandeorganisation. Genom att tillföra nya arbetssätt och metoder påverkar vi vanor och beteenden, vilket i sin tur påverkar attityder och tyckanden vilket sedan i sin tur förändrar organisationskulturen. Mikrosystem
För att tänka nytt och beskriva det nya behöver vi nya ord och begrepp. För oss har teoribildningen kring (kliniska) mikrosystem blivit en sådan möjlighet. Mikrosystemen är den lilla grupp, med arbetslaget, patienten och det IT-stöd som behövs, som är där värdet skapas. Mikrosystemen backas upp av mesonivån (till exempel klinikerna) och makronivån (sjukvårdsorganisationen, landstinget).

 

Sju frågeställningar

 

För att få ökad förståelse för vad som menas med det som rör de här begreppen erbjuder Qulturum en studiecirkel, i vilken deltagande team följer sju frågeställningar som rör de egna processerna och verksamheterna (här ingår även delar om lean – Mer information om lean).

 1. Varför finns verksamheten till?
 2. Hur mäter vi?
 3. Hur identifierar vi gapet mellan nuläge och önskat framtidsläge?
 4. Hur utvecklar vi sambandskartor som beskriver hur arbetet blir gjort?
 5. Hur identifierar vi slöseri och länkar som inte fungerar?
 6. Hur prioriterar vi processer som är i störst behov av förbättring?
 7. Hur får vi förbättruingsarbetet att bli en självklar del för alla i det dagliga arbetet?

Mer om mikrosystem

Uppdaterad: 2016-06-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion