Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Onkologi – Sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Lymfödem, 2017

Palliativ vård 2014

 

Ansvarig

Annelie Winström
områdeschef
Rehabiliteringscentrum

Mer information

Nationella riktlinjer

Uppdaterad: 2018-04-30
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik