Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Adresser, telefonnummer, faxnummer och e-postadresser

Större delen av Odontologiska Institutionen finns i samma hus som Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping. Några enheter finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och några i Nässjö och Värnamo. Se nedan.

Följande adresser gäller om inte annat anges:

Postadress: Odontologiska Institutionen, Box 1030,
551 11 Jönköping

Besöksadress: Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping

Förvaltningschef för Folktandvården i Jönköpings län
Agnetha Bartoll
Tfn: 010-242 53 32, mobil: 0706-32 53 32
Fax: 010-242 53 02
E-post:

Avdelningar på Odontologiska Institutionen vid Rosenlunds vårdcentrum

Endodonti
Tfn: 010-242 46 23
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd
Tfn: 010-242 46 66
E-post:

Odontologisk radiologi
Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Oral protetik
Tfn: 010-242 46 14
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Ortodonti
Tfn: 010-242 53 50
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Parodontologi
Tfn: 010-242 46 23
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Pedodonti
Tfn: 010-242 46 50
Fax: 010-242 53 40 (patientärenden), 010-242 46 12
E-post:

Odontologiska Institutionens avdelningar vid Länssjukhuset Ryhov

Postadress: Käkkirurgiska kliniken, Hus H3,
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping

Besöksadress: Käkkirurgiska kliniken, Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Klinisk bettfysiologi
Tfn: 010-242 46 86
Fax: 010-242 60 10
E-post:

Käkkirurgiska kliniken/sjukhustandvård
Tfn: 010-242 60 00
Fax: 010-242 60 10
E-post:

Odontologisk radiologi
Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 60 10
E-post:

Odontologiska Institutionens avdelningar  i Nässjö och Värnamo

Ortodonti i Nässjö
Vårdcentralen, 571 81 Nässjö
Tfn: 010-243 36 60
Fax: 010-243 36 79
E-post:

Ortodonti i Värnamo
Värnamo sjukhus, 331 85 Värnamo
Tfn: 010-244 81 80
Fax: 010-244 81 96
E-post:

Övriga enheter

Tandtekniskt laboratorium
Jönköping
Tfn: 010-242 53 35
Fax: 010-242 46 12
E-post:
Nässjö
Tfn: 010-243 36 75
Fax 010-243 36 79
E-post:

Biblioteket vid Odontologiska Institutionen i Jönköping
Tfn: 010-242 46 30
E-post:

Hitta till Odontologiska Institutionen i Jönköping

Karta och vägbeskrivningar

Uppdaterad: 2017-04-18
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården