Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Ansökan om ST-tjänstgöring

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella ST-tjänster, utarbetat av Samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (Sats)

Behörighet

 • Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation
 • Två års allmänpraktik på heltid, inkl. både barn- och ungdomstandvård

Meritbedömningsprinciper

 • Klinisk tjänstgöring är meriterande enligt:
     – allmän praktik upp till fem år – omräknat till heltid
     – deltidstjänstgöring inom specialiteten upp till maximalt sex månader – omräknat till heltid 
     – deltidstjänstgöring inom randämnen angivna för specialiteten upp till maximalt sex månader – omräknat till heltid
 • genomgångna kurser/utbildningar är meriterande enligt:
     – utbildningar av värde för specialiteten
     – projektarbete, t.ex. kvalitetsarbete, och/eller eget utvecklingsarbete, t.ex. vetenskapliga publikationer/undervisningsinsatser
 • sökanden ska ha visat ett målinriktat intresse för att uppnå specialistbehörighet inom den angivna specialiteten
 • annan vårdutbildning av värde för specialiceringstjänst-göringen bedöms positivt
 • sökanden skall ej ha genomgått någon annan odontologisk specialistutbildning
 • social kompetens samt kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska bedöms vid intervju
 • klinisk mognad och kapacitet bedöms likaledes vid intervju
 • eventuell gradering av anförda bedömningsprinciper kan ske enligt rutiner beslutade av respektive regional Sats-grupp

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet skall följa gällande lagstiftning för tillsättning av tjänst.

 1. En granskningsgrupp skapas med klinikchef (kc)/motsvarande och handledare från huvudklinik (och ev. annexklinik) samt representant(er) för berörd(a) personalavdelning(ar) för värdering av de sökande. Det är önskvärt att representanter för båda könen ingår i gruppen.
 2. Anställningsintervju med de mest meriterade sökandena genomförs av
     – kc/motsvarande och handledare, samt
     – representant(er) från personalavdelning(ar) ev. med hjälp av något analysverktyg
 3. Referenstagning sker efter genomförd intervju
 4. Urval sker i samråd mellan kc/motsvarande, handledare och personalavdelningar samt med huvudmannen
 5. Slutligen beslutar kc/motsvarande om anställning
 6. Tillsättningsförfarandet redovisas för lokala resp. nationella Sats vid dessa gruppers närmast påföljande möten

Ansökningsblankett

Blankett för meritförteckning vid ansökan till utbildningstjänst vid klinik för specialiseringstjänstgöring. Hämta blankett för meritförteckning (pdf)

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella ST-tjänster (pdf)

Uppdaterad: 2015-08-21
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården