Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föreningar för nuvarande och före detta ST-tandläkare vid Odontologiska Institutionen i Jönköping (OI)

IntrOltus

Nuvarande ST-tandläkare, samtliga OI-specialiteter.

Ordförande: ST-tandläkare Magnus Hillergård (käkkirurgi)
Vice ordförande och sekreterare: ST-tandläkare Robert Liljeholm (odontologisk radiologi)
Kassör: ST-tandläkare Samarayas Hardani  (käkkirurgi)

 

Apolloniæ Hvenner

Nuvarande och före detta ST-tandläkare i pedodonti.
Kontakt:

 

Hilda

Nuvarande och före detta ST-tandläkare i käkkirurgi.
Kontakt:

Uppdaterad: 2019-01-21
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården