Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Multidisciplinära samarbetsgrupper

Organisatorisk struktur för samarbetet mellan olika specialiteter vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Så här är samarbetsgrupperna organiserade
Grupp Deltagande avdelningar eller yrken
Anomalikonferens Käkkirurgi, oral protetik, ortodonti
Barnhabiliteringskonsult Barn- och ungdomshabilitering, dietistmottagning, Kompetenscenter, logopedmottagning, pedodonti
Barn- och ungdomspsykiatrisk konsult Barn- och ungdomspsykiatri, pedodonti
Barnpyskiatrisk konsult Barnpsykiater, pedodonti
Bota-gruppen (barn med omfattande tandförluster eller agenesier) Kompetenscenter, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, pedodonti, parodontologi
Dysfagimöte Dietistmottagning, Kompetenscenter, logopedmottagning, odontologisk radiologi, sjukhustandvård - oral medicin, öron-näs-halsläkare
Endodonti- och pedodontikonsult Endodonti, pedodonti
HNC-team (Head and Neck Cancer) Klinisk bettfysiologi, Kompetenscenter, käkkirurgi, oral protetik, sjukhustandvård - oral medicin
Implantatmöte Käkkirurgi, oral protetik
JIA-konsult Barn- och ungdomsmedicinsk klinik, klinisk bettfysiologi, odontologisk radiologi, pedodonti
Käkkirurgi- och pedodontikonsult Käkkirurgi, pedodonti
Onkologrond Onkologen, sjukhustandvård - oral medicin, öron-näs-halsläkare
Ortodonti- och pedodontikonsult Ortodonti, pedodonti
Ortodonti-, pedodonti- och protetikkonsult Oral protetik, ortodonti, pedodonti
Referensgrupp för sällsynta odontologiska tillstånd Endodonti, klinisk bettfysiologi, Kompetenscenter, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, ortodonti, parodontologi, pedodonti, sjukhustandvård - oral medicin
Röntgenronder Klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, medicinsk röntgen, parodontologi, pedodonti, öron-näs-halsklinik
Sjukhustandvård - oral medicin- och pedodontikonsult Pedodonti, sjukhustandvård - oral medicin
Smärtgrupp Klinisk bettfysiologi, Kompetenscenter, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, smärtenheten Ryhov
Socialtjänstkonsult Pedodonti, socialtjänst
Tinnitusteam Hörselpedagog, hörselvårdsassistent, klinisk bettfysiologi, logopedmottagning, psykolog, sjukgymnast, öron-näs-halsläkare

 

Ofta komplicerad behandling

Odontologiska Institutionens patienter behöver ofta komplicerade behandlingar. Flera multidisciplinära samarbetsgrupper verkar för ett optimalt omhändertagande.

Uppdaterad: 2017-03-02
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården