Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Odontologiska Institutionens historik

Odontologiska Institutionen i Jönköping (OI) startade sin verksamhet hösten 1972 i som det var tänkt provisoriska lokaler på Barnarpsgatan vid Munksjön. Initiativtagare var Landstinget i Jönköpings län med stöd av Sveriges Tandläkarförbund. Målet var att bygga upp en högkvalitativ odontologisk verksamhet baserad på klinik, utbildning och FoU. Utbildningens tyngdpunkt skulle vara att utbilda specialisttandläkare.

Efter nästan 28 år på Barnarpsgatan flyttade Odontologiska Institutionen sommaren 2000 till nya lokaler vid Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5 i Jönköping. Några enheter fanns sedan tidigare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping samt i Nässjö och Värnamo.

Institutionschefer och samordningstandläkare

Professorn i oral kirurgi Holger Thilander var Odontologiska Institutionens förste chef och ansvarig för uppbyggnadsskedet 1972–75. Under perioden 1975–95 var dåvarande docenten i parodontologi Anders Hugoson institutionschef.

Fram till 1995 var Odontologiska Institutionen en egen förvaltning inom Landstinget i Jönköpings län. 1996 uppgick man i en gemensam förvaltning med folktandvården. Denna organisation, som omfattar både specialist- och allmäntandvård, leddes 1996–2002 av professor Anders Hugoson. Sedan 2003 är tandläkare Agnetha Bartoll tandvårdsdirektör och förvaltningschef för Folktandvården i Jönköpings län.

För samordningen av Odontologiska Institutionens verksamhet svarade 1996 till 2004 en tandvårdschef för specialisttandvården. Denna tjänst upprätthölls fram till april 2001 av professor Göran Koch och under perioden maj 2001 till och med juni 2004 av docent Krister Bjerklin.

Från 2005 till och med juni 2008 var docent Tom Bergendal chef för Odontologiska Institutionen och verksamhetschef för specialisttandvården i Jönköpings län och därefter hade professor Kerstin Gröndahl denna tjänst till och med 2013. Sedan 2014 är Agnetha Bartoll chef för Odontologiska Institutionen. 

Från två till elva avdelningar

Vid starten 1972 fanns endast avdelningarna för parodontologi och pedodonti vid Odontologiska Institutionen. Numera finns elva specialistavdelningar och ett kompetenscenter. Dessutom har Odontologiska Institutionen ett bibliotek.

Odontologiska Institutionen i Jönköping bedriver specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare inom nio specialiteter och har sedan många år varit godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister. Detta innebär ett krav att klinikcheferna för specialisttandvården – förutom specialistbehörighet – ska ha vetenskaplig erfarenhet, i princip doktorsexamen. Sedan 1972 har 199 specialister utbildats (januari 2019) som nu är verksamma över hela Sverige och även utomlands.

Odontologiska Institutionens roll i efter- och vidareutbildningen för tandvårdspersonal har varit och är stor. Förutom utbildningen av specialister kan nämnas klinikchefsutbildning, AT-handledarutbildning och utbildning i lustgassedering.

Utbildning i lustgassedering

Ett stort antal tandläkare har gått kursen "Generell smärtlindring och sedering med speciell hänsyn till lustgassedering vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Docent Anna-Lena Hallonsten har varit initiativtagare för denna utbildning i Sverige, vilken också varit vägledande för utbildningen i Norge, Finland och Holland.

Jönköpingsundersökningarna

Vid Odontologiska Institutionen har ett flertal epidemiologiska kartläggningar av tandhälsotillståndet genomförts, de så kallade Jönköpingsundersökningarna.

Konsensuskonferenser

Nio konsensuskonferenser har anordnats och dokumenterats. Den senaste – om oral hälsa – ägde rum i november 2002.

Några siffror om Odontologiska Institutionen i Jönköping

Uppdaterad: 2019-02-20
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården