Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ledamöter i läkemedelskommittén

Ordförande

Mårten Lindström
Överläkare
Medicinkliniken, länssjukhuset Ryhov

Vice ordförande

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län
Tfn 036-32 41 92

Sekreterare

Lars Abrahamsson
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Region Jönköpings län
Tfn 036-32 42 26

Ledamöter

Thomas Axelsson
Teamledare Inköp
Inköpsavdelningen

Thomas Axén, MAS 
Jönköpings kommun  

Margareta Lägervik
Jönköpings kommun

Jonatan Buhr Juris
Ekonom
Region Jönköpings län

Carin Skarp
Områdeschef, Läkemedelsförsörjning
Verksamhetsstöd och service

Peter Johansson
Distriktsläkare
Wetterhälsan

Anne-Marie Suutari
Specialistläkare, Höglandssjukhuset

Anders Sjögren
chefläkare,
Värnamo sjukhus

Björn Westerlind
Överläkare,
Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Erik Nilzén
Chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken, Höglandssjukhset

Wojciech Broda
Överläkare
Medicinkliniken, Höglandssjukhuset

Lars Winborg
kanslichef, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
Jönköping

Anne Hiselius
Läkemedelsstrateg
Region Jönköpings län

Anna Wiberg
klinisk apotekare
Region Jönköpings län

Maria Ekelund
verksamhetschef
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Valentina Moldovan
verksamhetschef
Gränna vårdcentral

 

 


 

 

Mer information

Detta är en undersida till Läkemedelskommittén

Uppdaterad: 2018-11-29
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion