Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendieutdelning våren 2006

 

 Vårens stipendiater 2006.

Vårens stipendiater 2006 från vänster,
Izabella Magyaroviari, Hanna Östlin, Tordis Almkvist, Anette Svahn och Daniel Alvehed

Den 25 april 2006 delades våren stipendier ur Signe Thorfinns Stiftelse ut på Qulturum. Följande personer
erhöll stipendier:

Izabella Magyaroviari:
Sjuksköterska på geriatriska kliniken
i Jönköping får ett stipendium på 18.800:- för att delta på en världskongress om Stroke i Sydafrika. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med stipendium till denna kongress. Kongresser av detta slag är ett tillfälle att vidga sina vyer och utbyta erfarenheter och kunskap med andra.

Tordis Almqvist:
Arbetar som distriktssköterska på Rosenhälsans vårdcentrum i Huskvarna. Trodis får ett stipendium på 6.000:- för att hospitera två veckor på en palliativ vårdavdelning i Stockholm. Att öka sina kunskaper om svårtt sjuka patienter i livets slut anser styrelsen stämmer väl överens med Signe Thorfinns önskan. Detta stipendium ska ses som en uppmaning att efter hospiteringen förmedla ny kunskap till kollegor.

Daniel Alvehed:
Sjuksköterska på kirurgkliniken i Värnamo. Får ett stipendium på 10.000:- för att åka till Indien och göra en 5 veckors lång praktik som ett led i utbildningen till ambulanssjuksköterska.

Anette Svahn och Hanna Östlin:
Sjuksköterskor på medicinkliniken, Eksjö. Erhåller varsitt stipendium på 10.700:- för att hospitera i Helsingfors under två veckor. Denna hospitering är ett led i vidareutbildningen till distriktssköterska. Att åka till andra länder och se hur sjukvården fungerar där är enligt styrelsen i Signe Thorfinns anda.

 


 

 

Mer information

Anna-Karin Jeppsson, Qulturum
Box 702
551 20 Jönköping

Tfn 036-32 12 15,
fax 036-32 50 85,

eller på www.qulturum.se (nytt fönster) - Signe Thorfinns Stiftelse

Stipendieredovisningar

Redovisning av Lise-Lott Jonasson

Uppdaterad: 2010-11-02
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion