Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Arbetsterapiprogramgrupp

Deltagare:

Värnamo:
Vakant: specialiserad vård

Sandra Ekeberg Gosse
0393-40577

Vakant Kommuner i GGVV

Höglandet:
Mimi Kasseberg
0381-33 46 38

  Vakant Kommun

Vakant Primärvård

Jönköping:
Yvonne Londos
036-32 14 60

EliE EEEEliEElisabet Toorell
036-32 18 71

Anette Johansson

Vakant Primärvård

Habilitering:
Vakant

Programpunkter på dagordning

  • Genomgång av "färdiga" riktlinjer/ arbetsterapiprogram tillsammans med programansvarig
  • Gå igenom uppdateringslistan
  • Lägga in info/nyhet på plus.rjl.se/arbetsterapi
  • Sammanfattande info till UU-grupp

 

Uppdaterad: 2018-02-13
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik