Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Svar på vanliga frågor om handhygien och kläder - Region Jönköpings län

När ska jag tvätta respektive sprita händerna?
Tvätta händerna när de är synligt smutsiga. Var noga med att torka händerna efter tvätten innan du gör handdesinfektion. Handspriten ska inte spädas ut och dessutom är fuktiga händer känsligare för handsprit än torra.

I samband med vård av patienter med vinterkräksjuka och Clostridium difficilediarré ska du både tvätta och sprita händerna. Både Calicivirus och Clostridiumsporer är mindre känsliga för alkohol och risken för spridning är stor vid kräkningar och diarré. I alla övriga sammanhang räcker handdesinfektion.

Vad innebär kort ärm på arbetsdräkten?
Ärmen ska sluta över armbågen så att du kan komma åt att sprita underarmarna.

Hur ska jag kunna ta pulsen på patienterna om jag inte får ha klocka på mig?
På varje vårdsal eller undersökningsrum ska det finnas klocka med sekundvisare. Tala med din chef om det inte finns klockor på din arbetsplats. Särskilda klockor att fästa på arbetsdräkten finns också.

Varför ska vårdkläder vara ljusa?
För att fläckar och blod ska synas tydligt. Byt kläder med fläckar.

Får man ha halsband när man arbetar?
Ja, om det inte hänger utanför arbetsdräkten. På vissa avdelningar, till exempel operation, kan andra regler gälla.

Jag fryser ofta på mitt arbete. Vad ska jag göra?
Först kanske ni kan höja temperaturen på arbetsplatsen. Om inte det hjälper kan du använda en T-shirt under arbetsdräkten. Om du måste ha någon form av värmande plagg över arbetsdräkten ska du ta av det före patientkontakt.
Används kortärmade frysplagg patientnära ska de bytas dagligen.

Får man ha piercing när man jobbar i vården?
Om piercingen sitter i ett välläkt sår utgör det inte någon större smittrisk förutsatt att personen är noga med sin handhygien. Det är ju via händerna som eventuell smitta kan föras vidare. En oläkt eller infekterad piercing kan utgöra en risk både för den piercade och för patienterna. Rådgör alltid med din arbetsledare om du har en infektion.

Varför är det bättre med engångsplastförkläde än en skyddsrock av tyg?
Engångsplastförklädet är vätsketätt, och eftersom det bara används en gång vet du att förklädet alltid är rent.

Vad betyder symbolen med en överstruken tvåa i en cirkel som finns på en del förpackningar, som sprutor och liknande?
Det är en engångsprodukt. Det betyder att tillverkaren tar ansvar för produkten så länge som den används på det sätt som avsetts, dvs en gång. Används den på annat sätt flyttar ansvaret över till den som använder produkten.

Kan man inte undanta personal som arbetar med barn från klädreglerna och låta oss använda privata lite färggladare kläder som inte skrämmer barnen?
Nej, samma risk för smittspridning förekommer vid arbete med barn.

Varför kan man inte desinfektera handskar på samma sätt som man gör med sina händer? På så sätt skulle man spara pengar.
Handdesinfektionsmedel är avsett för hud och inte för ”konstgjorda” ytor. Resultatet kan bli att ytan inte blir helt desinfekterad. Dessutom kan handsken förstöras av spriten, det kan gå hål på den. En handske är en engångsprodukt och ska endast användas en gång vid ett arbetsmoment och sedan tas av.

Varför ska man desinfektera händerna innan man tar på sig handskar?
Tar man på sig handskar med smutsiga händer smutsas också handskarna ner. Risken är dessutom stor att kontaminera handskar som ligger i paketet. Går det hål på handsken och händerna inte är desinfekterade finns risk att bakterier läcker ut.

Jag behöver ha ett handledsskydd när jag arbetar på en mottagning. Är det ok?
Nej, ett handledsskydd omöjliggör en korrekt handhygien. Författningen SOSFS 2015:10 säger samma sak.

Ansvariga

Karoline Johansson

036-32 50 82

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska
per-olof.svensson@rjl.se
036-32 50 83

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

036-32 59 91

Ställ en ny fråga


OBSERVERA! Du måste skriva DIN e-postadress i rutan ovan, annars vet vi inte vem vi ska svara.

Mer information

*Länken fungerar bara inom Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2017-04-10
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv