Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater 2005

Stipendiater - hösten 2005:

Stipendiater hösten 2005.

Stipendierna delades ut vid en tillställning i Qulturumhuset 2 november 2005.

Ulla Brogård, sjuksköterska i Värnamo kommun får ett stipendium på 8.200 kr för att delta i en kurs som heter "God demensvård för sjuksköterskor" på Silvia hemmet i Stockholm. Styrelsen anser att det är viktigt att sjuksköterskor som vårdar äldre har aktuell och gedigen kunskap om demenssjukdomar och dess handikapp.

Jessica Samuelsson och Annika Koch får vardera 6.800 kr för att under en vecka besöka Wales och där hospitera på ett sjukhus och även besöka universitetet. Jessica och Annika är sjuksköterskor på hjärtintensiven på Länssjukhuset Ryhov. Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa i hela världen så styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till en hospitering i ett annat land.

Anita Flygare sjuksköterska på Geriatriska kliniken i Värnamo får ett stipendium på 22.000 kr för att under ett år delta i en specialistutbildning för Parkinson sjukdom vid Röda korsets högskola i Stockholm. Sjuksköterskors samhällsinsatser i form av omvårdnad framstår som oerhört viktiga då det gäller att förbättra välbefinnandet för människor som ska leva med kroniska sjukdomar. Stipendiet ska ses som en uppmaning att efter kursens slut aktivt agera för att förbättra dessa patienters livsvillkor och tillvaro.

Eva Berntzen

Anna Ståhlkrantz

Med alla stipendier följer en uppmaning att dela med sig av de nya kunskaper och intryck kurser och resor ger till kollegor.

 

sjuksköterska på lungmedicinsk avdelning, Länssjukhuset Ryhov får 3.800 kr för att gå en kurs i taktil massage. Styrelsen ser det som angeläget att stödja utveckling och användandet av vårdåtgärder som syftar till att vårdandet blir livgivande eller närande för den enskilda människan. sjuksköterska på ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhovs sjukhus får 16.700 kr för att deltaga i en femdagars kurs om onkologi. Syftet med kursen är att få en bredare kunskap om de vanligaste cancerformerna och modern onkologisk behandling. Styrelsen förhoppning är att de nya kunskaper Eva får leder till en bättre beredskap i mötet med en cancersjuk patient.

Uppdaterad: 2014-09-01
Anna-Karin Jeppsson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion