Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Steriltekniska enhetens instrumenthantering

Steriltekniska enheten utför följande rutiner med inlämnade instrument/produkter:

  • kontrollerar så att det är rent och oskadat
  • smörjer efter behov
  • förpackar
  • etiketterar
  • steriliserar
  • kontrollerar efter sterilisering så att förpackningarna är hela och torra

Etikettera: märka med tredelad produktetikett. Produktetiketten innehåller unikt enhetsnummer som  existerar i hela produktionscirkeln, från det ögonblick den packas tills dess att den skickas tillbaka till steriltekniska enheten.

För mer information se etiketthantering.

Godset packas alltid enligt trestegsmetoden vid utleverans vilket innebär:

  1. Instrumentets förpackning/Produktförpackningen
  2. Plast påse/Skyddspåse
  3. Ytterförpackning
Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård