Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Instrumentinlämning

För att steriltekniska enheten ska åta sig att sterilisera instrument/ produkter krävs att dessa är:

  • Höggradigt rena det vill säga diskade i diskdesinfektor
  • Torra för att förhindra korrosionsangrepp och för att inte skapa grogrund för bakterieväxt

Dessa krav gäller även för instrument/produkter vars "använd senast" datum passerats.

Till ny typ av instrument/produkt skall produktkravsblankett bifogas. Kontakta steriltekniska enheten för vidare information.

Kunder som ej har tillgång till diskdesinfektor ska kontakta steriltekniska enheten för hanteringsanvisningar.

Instrument som ej är diskade eller ej är helt rena kommer att returneras tillbaka till kund.

Förpackningssätt

De rena instrumenten förpackas i ren plastpåse som försluts och märks med BLÅ tejp RENT.

Vid transport till steriltekniska enheten används steriltekniska enhetens platstådor med lock för att bevara renheten och skydda godset.

Förpacka så att skär- och stickskador undviks.

Lista för streckkodsetiketter

Bifoga lista med streckkodsetikett/er samt gallerlista tillhörande de instrument, galler och set som skickas till steriltekniska enheten.

Ange kund, datum, namn och telefonnummer på listan.

Observera. Endast en streckkodsetikett per instrument, galler eller set fästs på listan. Detta är viktigt för att Ni ska få tillbaka rätt instrument.

 

Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård