Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Leveranstider och transporter

Leveranstider

Hämta - lämna gods för sterilisering på steriltekniska enheten.

Gods inlämnat senast kl 08.30 kan avhämtas samma dag från kl 15.30.

Gods inlämnat efter kl 08.30 kan inte garanterat avhämtas förrän påföljande arbetsdag från kl.15.30.

Brådskande/Akut - Kontakta steriltekniska enheten före inlämning av gods.

Transporter

Externa transporter sker enligt överenskommelse med steriltekniska enheten och transportavdelningen.

Information om transportservice verksamhet, se intranätet under ämnet Beställa och felanmäla.

Kontakta transport

Distributionschef

010-242 11 05

Transportchef

010-242 11 20 

 

Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård