Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hemtagningslista

Listan är tänkt att vara till hjälp för er så att sterila enheter inte blir liggande i era förråd efter "använd senast" datum.

Enhet= produkt som ges ett unikt nummer när den packas. Efter packning behåller produkten sitt enhetsnummer i hela produktionscirkeln. En enhet existerar från det ögonblick den packas till dess att den skickas tillbaka till steriltekniska enheten.

När ni får en hemtagningslista kan ni med hjälp av den bevaka de sterila  enheter i ert förråd vars "använd senast" datum kommer att passeras under den tidsperiod som listan sträcker sig över.

De enheter som inte kommer att användas före "använd senast" datum plockas lämpligen ut 1-2 dagar före, diskas och skickas in till steriltekniska enheten.

De enheter som finns med på hemtagningslistan som kommer att användas före "använd senast" datum skickar ni in i vanlig ordning efter användandet. 

Enhet som finns med på hemtagningslistan men som inte finns i ert förråd, betyder att instrumentet troligen har skickats in till steriltekniska enheten utan tillhörande streckkodsetikett. Enheten kommer då fortfarande att vara registrerad i systemet som om den ligger i kundens sterilförråd.

Hemtagningslistan skickas in före tidsperiodens slut så att vi kan avregistrera enheterna i systemet och skicka er en ny för nästkommande tidsperiod.

Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård