Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther Forum för ledare

Esther forum består av representanter från kommun, primärvård och slutenvård. Vilka de är framgår nedan.

Innehåll på sidan:

 

Esther coach

Vakant
 

Kommun

Aneby kommun

Marie Göransson, Enhetschef
Åsa-Karin Brunninge

Eksjö kommun

Helena Martinson, Äldreomsorgchef
Carina Andersson
Christina Bråkenhielm Persson

Nässjö kommun

Malin Johansson, Funktionschef
Magdalena Fritzon
Jeanette Öhrlund

Sävsjö kommun

Lena Andersson,Vård och omsorgchef
Kerstin Carlsson, MAS

Tranås kommun

Ingela Sundell

Vetlanda kommun

Helen Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna Kolmodin

Ydre kommun

Frida Hultgren

Primärvård

Mariannelunds vårdcentral

Barbro Andersson, verksamhetschef

 

Sävsjö vårdcentral

Sabina Ljung

Vårdcentralen Aroma

Marie Rooth, Distriktssjuksköterska

Slutenvård

Akutkliniken

Thomas Johansson, verksamhetschef

Geriatriska rehabiliteringskliniken

Inger Ahlström, verksamhetschef

Kirurgkliniken

vakant

Kvinnokliniken

vakant

 

Medicinkliniken

Jan Sverker
Camilla Strid, vårdutvecklare
Linda Jansson, stroke

Ortopedkliniken

Annica Fransson, vårdenhetschef

Psykiatriska kliniken

Sabina Johansson, vårdenhetschef
Annica Lindström, kvalitetsutvecklare

Rehabiliteringsenheten Eksjö

Christina Gisler

Höglandets sjukvårdsområde

Maria Christensson, Chefssjuksköterska

Apotekare

Anna Wiberg

Esther seniorer

Vakant

Kontakta Esther

Har ni frågor, idéer eller funderingar som ni vill ta upp angående samverkan, kan ni vända er till er representant i Esther forumet eller den lokala ordförande:

eller

Om Esther Forum

Esther forumet träffas 2-3 gånger per termin. Gruppen ansvarar för samordning, lärande av varandra,spridning av information samt initiering av projekt och förankring till äldre strategidgruppen.

Forumet har också i uppgift att sammanföra medarbetare i nätverk för att utnyttja allas kunskaper och erfarenheter, se till att arbetet dokumenteras och utvärderas.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-08-08
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård