Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet

Ett häfte av Tom Nolan, PhD och Fellow of IHI.

  • Hur kan strategiska mål bli en resurs för utveckling?
  • Hur kan allt förbättringsarbete som sker ute i verksamheter bäst tas tillvara?

Svaren finns i detta häfte, som vänder sig till chefer, processledare och ledningsgrupper.

Nya arbetssätt bidrar till att vi får fram nya utvecklande idéer om hur arbetet ska utföras, hur relationer ska utvecklas och hur vårdtagare kan medverka i sin egen vård.

För att detta ska åstadkommas behövs uthålliga och robusta angreppssätt som finns "att hämta" både inom och utanför verksamheten. Med hjälp av dessa ska professionella kompetenta medarbetare skapa förutsättningar som kan ta aktuella processer och system till helt nya prestationsnivåer.

I detta häfte finns några utgångspunkter som kan bidra till hållbara strategiska resultat på systemnivå och beskrivning av nya arbetssätt.

Här ligger inte fokus på specifika strategiska mål som den lärande patienten, anhörigmedverkan eller vilka prioriteringar som ska göras i det dagliga arbetet. Häftet ska istället ses som ett tankestöd för chefer och ledare för att åstadkomma bästa möjliga genomförandekraft.

Kontakt

Qulturum

Uppdaterad: 2016-05-23
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion