Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Spårbarhet vid nödläge

Steriltekniska enheten har sedan lång tid tillbaka garanterat full spårbarhet även vid nödläge då vårt dokumentationssystem är ur funktion.

Vid dessa tillfällen skrivs alla produktetiketter för hand samt batchregistreras med grön etikett, se exempel nedan.

Vi vill dock uppmärksamma våra kunder på följande för att produkter som använts till patient verkligen ska kunna spåras.

Det är den lilla kodlappen med grön batchetikett som skall sättas in i patientjournalen.


spårbarhet när dokumentationssystemet är ur funktion

 
 

Mer information

Spårbarhet

Uppdaterad: 2019-01-10
Sabina Persson, Operations- och intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård