Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Grundläggande bestämmelser och LMA-kort

Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen säger att alla som behöver omedelbar hälso- och sjukvård eller tandvård ska erbjudas detta.

Regioner/landsting har begränsad skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och andra utländska medborgare som sökt uppehållstillstånd för bosättning i Sverige och utlänningar som tillfälligt vistas i Sverige.

När utlänningar fått uppehållstillstånd och tagits emot och folkbokförts i en kommun har regioner/landsting samma skyldigheter mot dem som mot övriga personer bosatta i landet.

För barn gäller samma regler som för barn som är folkbokförda i Sverige också innan de fått uppehållstillstånd.

Asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård

Asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård regleras av

  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • Tandvårdslagen
  • Smittskyddslagen
  • Lag om mottagande av flyktingar (1994:137)

Med dessa lagar och FN:s konvention om barns rättigheter som grund har Sveriges kommuner och regioner/landsting gjort en överenskommelse med staten om vården för asylsökande och flyktingar.

LMA-kort

Lagen om mottagande av asylsökande förkortas LMA.

LMA-kort för asylsökande (Migrationsverket, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-01-26
Therése Eklöv, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion