Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

7 Skador vid användning av farliga läkemedelFörebygga skador vid användning av högriskläkemedel

 

 

 

 

Obligatoriska åtgärder

Högriskläkemedel, potentiellt farliga läkemedel, är läkemedel som har en större risk att orsaka allvarlig skada på en patient, om de används på fel sätt. Antalet misstag vid användning av dessa läkemedel inte är större jämfört med övriga läkemedel, men konsekvensen av ett fel mer förödande för patienten.

Inom Region Jönköpings län har Läkemedelskommittén tagit fram lokala riktlinjer och rutiner för att förebygga skador vid användning av högriskläkemedel:
Användning av högriskläkemedel (nytt fönster)

I vårt arbete med att förebygga fel vid användning av högriskläkemedel arbetar vi bland annat med:

  • Utbildning till sjuksköterskor och läkare
  • Läkemedelsservice på sjukhusets vårdavdelningar, dvs förvaring av läkemedel
  • Läkemedelsmallar i journalsystemet Cosmic.

Fördjupning

Påverkananalys - område 7:

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström
läkemedelskommitténs ordförande

Kontaktperson Qulturum

Mål

Regionalt mål:

  • Reducera skador orsakade av högriskläkemedel med 50 procent.

Nationellt mål:

  • Saknas

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring att läkemedel (nytt fönster)

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

Uppdaterad: 2020-11-10
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion