Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

Lindström, David: The impact of tobacco use on postoperative complications, 19 september 2008, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. ISBN 978-91-7409-071-0

Område 11

Ge tillförlitlig evidensbaserad vård till patienter med hjärtsvikt

Uppdaterad: 2010-11-17
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion