Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser

Arbetsbeskrivningar på LJL:s intranät för:

  • Hygien och klädrutiner (utarbetad av Anne Fagerberg, UVA, Länssjukhuset Ryhov) Vård av patient i respirator
  • Diagnostik och registrering av nosokomiala infektioner på IVA
  • Förebyggande åtgärder mot ventilatorassocierad pneumoni (utarbetade av överläkarna Fredrik Hammarskjöld och Peter Nordlund, IVA, Länssjukhuset Ryhov)
  • Munvård på svårt sjuka patienter (utarbetad av Cecilia Bengtsson, IVA, Länssjukhuset  Ryhov)

Internationell referens:

Område 6: Lunginflammation vid respiratorvård

 

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion