Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan

Logotype: God ljudmiljö i förskolan

 

God ljudmiljö i förskolan – visst går det!

Folkhälsoavdelningen och utvecklingsenheten (Qulturum) i Region Jönköpings län har tillsammans med pilotförskolor i länet genomfört ett utvecklingsarbete kring barnens ljudmiljö.

Det har varit en spännande resa som har gått ut på att ta fram metoder som dels förbättrar ljudmiljön och dels är enkla att genomföra. Pilotförskolorna har arbetat efter en övergripande metodik som är framtagen i samarbete med Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturum.

De metoder och arbetssätt som har fungerat bäst har vi tagit tillvara och de finns att tillgå på den här webbplatsen. Här finns olika former av stöd för dig som vill göra skillnad i ljudmiljön på din förskola. Stödet bygger på resultatet av de tester som de 19 pilotförskolorna har gjort.

Bakgrundsfakta

Läs om varför arbetet med att förbättra barns ljudmiljöer i förskolan startade

Kontakt

Jesper Ekberg
Region Jönköpings län 
036-32 42 05, 070 560 15 47

Noomi Carlsson
Region Jönköpings län
036-32 40 57, 070 606 56 41

Pilotförskolorna

Pilotförskolornas förbättringsarbete

Stöd för din förskola

Mer om Qulturum

Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturums webbplats (Nytt fönster)

 

 

 

Uppdaterad: 2015-11-13
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion