Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

 

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna

 

Mätning av följsamhet till "Rätt klädd och rena händer" (länk till regionens intranät)

Vårdhygiens instruktioner "Rätt klädd och rena händer" (länk till regionens intranät)

 

 

 

Område 10 och 13

10. Förebygg MRB-infektioner

13. Förebygga vårdrelaterade urininfektioner

Kontakt

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Uppdaterad: 2015-01-08
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion