Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

I Sverige har cirka 200 000 individer diagnosen hjärtsvikt, vilket motsvarar 2-3 procent av befolkningen. Minst lika många beräknas ha nedsatt pumpförmåga (systolisk vänsterkammardysfuntion) utan symtom.

Diagnostiken är ofta bristfällig och det är vanligt med underbehandling, framför allt med ACE-hämmare och betablockerare. Denna behandling bör prioriteras högt även hos äldre patienter.

Bland personer över 80 år har upp till tio procent symtomgivande hjärtsvikt.

En framgångsrik behandling av hjärtsvikt bygger dels på läkemedelsbehandling, dels på råd om fysisk träning och livsföring.

Den årliga direkta sjukvårdskostnaden för handläggning av patienter med hjärtsvikt i Sverige beräknas vara 3 miljarder kronor.

Referens UKG:  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Hjartsvikt/

 

(Källa: Hjärtsvikt, Läkemedelsboken 2007/2008, Apoteket AB, Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt, Läkemedelsverket, samt RiksSvikt, det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt)

 

Område 11

Ge tillförlitlig evidensbaserad vård till patienter med hjärtsvikt

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion