Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna

 

Åtgärderna ska följas vid alla tillfällen då detta är lämpligt.

En 100% följsamhet till åtgärderna är målet.

Mät er process med hjälp av checklista.

 

Andra mätningar

  • En årlig mätning genomförs via primärvårdens FoUenhet för att  bland annat se över handläggning av hjärtsvikt vid vårdcentralerna i Jönköpings län -  Kontakt: Kjell Lindström,

Område 11

Ge tillförlitlig evidensbaserad vård till patienter med hjärtsvikt

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion