Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Smaken av vatten - en antologi om god vård, bemötande och etik

Den 13 mars 2002 förändrades Anne-Maj Thorssons liv. Under ett ingrepp för att ta bort sten i gallgången tillstår komplikationer. Anne-Maj tillbringar drygt en månad på sjukhusets intensivvårdsavdelning och därefter lång tid på kirurgavdelningen. Hennes tillstånd var kritiskt och hon var nära att mista livet.

För att bearbeta sina upplevelser, tankar och känslor bestämde Anne-Maj sig för att skriva en sammanfattning av sin sjukdomstid. Denna antologi innehåller dagboksanteckningar av hennes anhöriga, hennes egna tankar och upplevelser samt journalanteckningar från IVA, kirurgkliniken och rehabiliteringsmedicinska kliniken. Med denna antologi vill Anne-Maj själv spegla sin sjukdomsperiod från tre håll: hennes anhörigas, sjukvårdens och sitt eget.

Med denna antologi önskar vi skapa kunskap om patienten, öppna för samtal och reflektion om god vård, patientsäkerhet och etik. Boken består av två delar och ett antal texter som på olika vis berör ämnet.

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors

 

 

Uppdaterad: 2016-05-20
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion