Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Referenser - Område 2

  • Lindström, David: The impact of tobacco use on postoperative complications, 19 september 2008, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. ISBN 978-91-7409-071-0

Område 2

Förebygga dödsfall vid hjärtinfarkt

Uppdaterad: 2012-06-19
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion